© 2010, Milin B.V.. Alle intellectuele eigendomsrechten/auteursrechten en andere rechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze website/webshop komen uitsluitend toe aan Milin B.V. of haar toeleveranciers. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.