Wonderboard hygienisch plafondsysteem voldoet aan de HACCP eisen. De HACCP plafond bekleding is makkelijk schoon te maken, vervaardigd uit duurzaam materiaal en eenvoudig te plaatsen.

Wonderboard plafondbekleding

 Kwaliteitseisen haccp plafond

Wonderboard haccp plafond bekleding voldoet aan de volgende kwaliteitssystemen:

ISO Systeem

Veel bedrijven werken volgens NEN-ISO 9001 (kwaliteitsmanagement systeem) en NEN-ISO 14001 (milieuzorgsysteem). De reikwijdtes van beide systemen lopen vanaf de aanvoer tot en met de productie.

IKB systeem

Het nationale Nederlandse kwaliteitssysteem voor de varkenshouderij IKB (Integrale Keten Beheersing) legt de kwaliteitsbasis in de productiekolom van varkensvlees. IKB omvat zaken als diergezondheid, de houderij, dierenwelzijn en hygiëne. IKB gaat uit van bewaking in de totale keten. Ook transport, diervoederbedrijven, dierenartsen en slachterijen maken er deel van uit. De hygiëne codes voor slachterijen en uitsnijderijen maken integraal deel uit van het IKB.

HACCP normering

HACCP staat voor ‘Hazard Analysis and Critical Control Points’. In het Nederlands vertaald: analyse van de gevaren en de kritische beheerspunten in het productieproces. Bij al onze werkzaamheden houden wij dit strikt in de gaten. Wij werken bijvoorbeeld alle binnenhoeken onder de 3 meter rond af. Ook ziet u bij ons nooit kit randen.

HACCP is een methode om alle gevaren in levensmiddelen en diervoeders te constateren en elimineren, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. HACCP omvat zeven basisprincipes die zijn beschreven in de Codex Alimentarius van de World Health Organization (WHO).

HACCP is van toepassing op alle bedrijven die zich bezig houden met de productie, verwerking of distributie van diervoeders en/of levensmiddelen. Levensmiddelen zijn alle drinkwaren en etenswaren maar ook hulpstoffen en grondstoffen zoals conserveermiddelen die worden gebruikt of toegevoegd in een product voor de voedingsindustrie.

Ideale ruimtes waar Wonderboard geschikt voor is zijn: CleanroomsOperatiekamersVoedselopslagVleesopslagGroenteopslagFruitopslagAutowasstraten enz.